Багийн танилцуулга

Багийн танилцуулга

pic (1)

Борлуулалтын багийн үдэшлэг-2019

pic (2)

Намрын дунд сарын оройн зоог-2020

pic (3)

ТӨРӨЛ

pic (4)

Христийн Мэндэлсний Баярын бэлэг-2020

pic (5)

Намрын дунд сарын өдөр-2019

pic (6)

Жил бүрийн үдэшлэг-2020